Radonsanering i Stockholm

Om du bor i Stockholm och misstänker att det behövs radonsanering av ditt hus är ett viktigt första steg att göra en ordentlig mätning. Radon är både osynligt och luktfritt så det går inte att avgöra på egen hand. Oftast kommer radonet från marken, men det kan också komma från byggnaden själv eller dricksvattnet. Beroende på vilken källa det gäller blir åtgärderna lite olika. Att få bort radonet är viktigt eftersom det är en hälsorisk om värdena är för höga och du dessutom bor i huset under en längre tid.

Mät och boka radonsanering i Stockholm

Börja med att mäta halten av radon, detta kan göras återkommande och är särskilt viktigt om huset är byggt av blåbetong eller ligger i ett område där det tidigare uppmätts höga halter av radon i marken. Mätningen görs bäst under vintermånaderna och det går att söka ROT-avdrag för att göra radonsanering i Stockholm. Mätningen görs under en längre period med hjälp av mätdosor för att resultatet ska bli så säkert som möjligt. Om gränsvärdet på 200 Bq per kvadratmeter överskrids behövs någon form av åtgärder. Bor du i hyresrätt är det värden som har ansvaret för att sanera och i bostadsrätt är det föreningen. Om du misstänker radon i din bostad kan du fråga kommunen om det gjorts radonmätning tidigare. Kommunen är tillsynsmyndighet och kan kräva att det görs en radonmätning om det behövs.

Källan viktig

Innan du påbörjar radonsanering i Stockholm måste du veta varifrån radonet kommer. Ta hjälp av Produktiv radonsanering stockholm för att lokalisera källan. När du vet det kan du tillsammans med konsulten avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan räcka med ganska små åtgärder som att installera flera ventiler eller en radonavskiljare för dricksvattnet. Gäller mätningen en sommarstuga där du bara vistas tillfälligt är det kanske inte nödvändigt att göra något alls.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade *