Energieffektivisering i en offentlig fastighet.

Energieffektivisering i offentlig fastighet

Energieffektivisering behöver inte enbart utföras i privata hem och bostadsrättsföreningar utan det kan behövas i offentliga fastigheter också. I till exempel skolfastigheter, kontorsfastigheter och större köpvaruhus kan det finnas stora möjligheter och behov av energieffektivisering. Det är just den typen av projekt som lockar de stora drakarna i Sverige till energieffektivisering. För den typen av…