Överklaga försäkringskassan – så går du tillväga

Försäkringskassan är en statlig myndighet som fattar beslut om barnbidrag, sjukpenning och andra bidrag och förmåner. Det är viktiga bidrag som har en stor betydelse för människors privatekonomi. I de allra flesta fall så fattar Försäkringskassan rätt beslut. Men det finns även fall där Försäkringskassan kommer fram till ett felaktigt ställningstagande i ett enskilt ärende.

Om du inte är nöjd med ett beslut som Försäkringskassan fattat så har du möjlighet att överklaga beslutet. I den här artikeln ger vi tips till dig som vill överklaga Försäkringskassans beslut. I många fall kan det vara lönt att ta hjälp av en jurist som kan hjälpa till med en Ovärdelig överklaga försäkringskassan för att du ska få rätt i slutändan.

Begär omprövning i första hand

Det är en enskild handläggare på Försäkringskassan som beslutar om du ska ha rätt till bidrag eller inte. Bedömningen görs utifrån de uppgifter som du har lämnat till myndigheten. Handläggaren gör sedan en bedömning om du har rätt till bidrag enligt gällande lagstiftning. Om du får ett avslag på din ansökan om bidrag får du ett beslut om detta. Beslutet innehåller en motivering till beslutet. Innan du överklagar Försäkringskassans beslut till domstol kan du begära att myndigheten omprövar sitt beslut. Då ska du skriftligen motivera varför du tycker att de har kommit fram till fel slutsats och bifoga eventuella handlingar som styrker ditt påstående.

Överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten

En privatperson som har fått ett negativt beslut från Försäkringskassan har alltid rätt att överklaga detta till Förvaltningsrätten. Om du är missnöjd med ett beslut bör du överväga att överklaga det. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut och det kan inte leda till några ekonomiska nackdelar till dig. I ett överklagande ska du på ett sakligt sätt framföra varför Försäkringskassan har fattat ett felaktigt beslut och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade *